ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
ATR
شماره پرواز
3375
کلاس پرواز
Y