کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Airbus
شماره پرواز
7149
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Boeing
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y