آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5661
کلاس پرواز
Y

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
Boeing
شماره پرواز
4135
کلاس پرواز
Y